เครื่องส่งสัญญาณ FM แบบรีเลย์ใช้สำหรับเพิ่มระยะครอบคลุมสถานีออกอากาศ fm หรือที่เรียกว่าเครื่องส่งสัญญาณ fm แบบทวนสัญญาณ หากคุณต้องการเพิ่มความครอบคลุมของสถานีวิทยุ FM หลักของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องส่งสัญญาณ FM แบบรีเลย์นี้ได้

กำลังแสดงผล 5 ทั้งหมด

แสดง 12 24 36